کیتوکاویتی

 
پانسمان کیتو کاویتی : 
 
 
مجموعه : پانسمان های نوین

 

کیتوکاویتی یک پانسمان اولیه بیواکتیو جاذب تهیه شده از بیومواد دریایی است که برای زخم های عمیق و حفره ای پرترشح می باشد.این محصول از بیوپلیمرهای طبیعی تهیه شده و داخل پوشش غیرچسبنده منسوج بی بافت با درجه پزشکی قرار دارد

ویژگی ها و مزایا :

- تسریع ترمیم زخم
- قدرت جذب بسیار بالا و غیرچسبنده
- فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
- فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)
- میزان جذب مایع شبیه سازی شده بدن= بیش از 200%

موارد استفاده :

 زخم های عفونی و پرترشح مانند:
- زخم بستر
- زخم دیابتیک
- زخم های عروقی

روش استفاده :
 
 

(6 امتیاز)

افزودن نظر