کیتوزورب

 
کیتو زورب ( 8 * 5 )
 
 
 
کیتوزورب پانسمان اولیه بیواکتیو تهیه شده از بیوپلیمرهای طبیعی و زغال فعال با درجه پزشکی در پوششی نبافته غیرچسبنده به سطح زخم می باشد، که بوی بد زخم را که در اثر عفونت ایجاد می شود از بین میبرد.
 
ویژگی و مزایا :
تسریع ترمیم زخم
-  غیرچسبنده به سطح زخم
- جاذب ترشحات و بوی بد زخم
- فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
- فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)
- ضخامت= 0.5 ± 0.1 mm
 - وزن= 2.5± 0.5g
- میزان جذب مایع شبیه سازی شده بدن= بیش از 300%

موارد استفاده :

 مناسب حذف بوی بد کلیه زخم های عفونی

روش استفاده :


(4 امتیاز)

افزودن نظر