گاز آنتی سپتیک

 

 

سپتي گاز يا گاز آنتي سپتيك يك پانسمان حاوي نانونقره مي باشد وبراي ضد عفوني كردن زخم ها مناسب بوده واز عفونت زخم جلوگيري ميكند .

 

 


(5 امتیاز)

افزودن نظر