کلسیم آلجینات

 
 

پانسمان کلسیم آلجینات
 
مجموعه : پانسمان های نوین 
 

کلسیم آلجینات پرکننده زخم های حفره ای مشتق شده از جلبک های دریایی است. بسیار جاذب بوده و به خاطر حضور یون های کلسیم در آن وقتی در تماس با یون های سدیم ترشحات زخم قرار میگیرد، به تدریج یک ژل نرم مر طوب مناسب برای ترمیم زخم فراهم می آورد.

آلجینات عضوی از خانواده پلی ساکاریدهای سنتز شده از جلبک قهوه ای و باکتری است.  اسید آلجینیک  اولین بار توسط استنفورد کشف، استخراج، و ثبت شد.
پانسمان آلجینات جاذب، غیرچسبنده، زیست تخریب پذیر و الیاف نبافته به دست آمده از جلبک دریایی قهوه ای هستند.  آنها از نمک های کلسیم اسیدآلجینیک  و اسیدهای mannuronic و guluronic تشکیل شده اند.  پانسمان آلجینات در تماس با محلول های غنی از سدیم مانند ترشحات زخم حاوی یونهای کلسیم به انجام تبادل یون سدیم می پردازند، و تشکیل یک ژل آلجینات سدیم می دهند. این ژل سبب حفظ بستر مرطوب زخم می گردد و یک محیط عالی برای ترمیم زخم فراهم می آورد.
آلجینات می تواند تا 20 برابر وزن خود مایعات را جذب کند. این محصولات برای ترمیم زخم های حفره ای، زخم های فشاری، زخم های عروقی، برش های جراحی، زخم های باز، تونل ها، سینوسها، محل دهنده پیوند پوست، تاندون ها ، و زخمهای عفونی بسیار مفید هستند. علاوه بر این، به دلیل دارا بودن خواص بندآوردن خونریزی و جذب بالا، روشی کارآمد برای کنترل خونریزی از زخم هستند. از آلجینات برای زخم های خشک، زخم های پوشیده از اسکار، کاشت جراحی، و یا در سوختگی درجه سوم استفاده نمی شود.

 

ماده موثره : کلسیم آلجینات


ویژگی ها و مزایا :

- زیست سازگار
به زخم نمی چسبد و به راحتی از محل برداشته می شود
- ایجاد محیط مرطوب مناسب در سطح زخم
فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)
- میزان جذب مایع شبیه سازی شده بدن= بیش از 800%

مورد استفاده :

- مناسب برای کلیه زخم های حفره ای یا تونلی با ترشح زیاد (بدون بافت نکروزه):
- زخم بستر
- السر پا
- زخم های دیابتیک
- سوختگی های درجه 2
- سینوس پایلونیدال
 

روش استفاده :
کلسیم آلجینات پس از اینکه کاملا به صورت ژل درآمد، باید آنرا تعویض نمود.تعویض پانسمان در مراحل اولیه هر 24 ساعت یکبار و سپس با کم شدن ترشحات و آغاز روند ترمیم هر 48 ساعت یکبار انجام می شود.


(6 امتیاز)

افزودن نظر