شرکت اروم نانو نیرو  در کفرانس پزشکان آذر بایجان غربی که پنجم وششم آذر ماه ۹۴ در سالن همایش های بیمارستان امام ارومیه از طرف سازمان نظام پزشکی با امتیاز باز آموزی  با عنوان بیماریهای خاص وبند آورنده های خونریزی  برگزار شد . با دو محصول  پرولایف و کیتو تک بعنوان اسپانسر شرکت داشت وبا استقبال پزشکان مواجعه شد

در این کنفرانس آقایان دکتر قاضی زاده  ( فوق تخصص آنکلوژی ) ، دکتر حجازی  ( فوق تخصص آنکلوژی ) ، دکتر نوروزی ( فوق تخصص آنکلوژی )  و ... سخنرانی کردند و همچنین دکتر قاضی زاده در رابطه با بندآورنده های خونریزی تولید شرکت کیتوتک توضیحات لازمه را ارائه نمودند.

   

  

  

 

 


(5 امتیاز)

افزودن نظر