شرکت اروم نانو نیرو بعنوا ن اسپانسر در کنکره اخلاق پزشکی شرکت کرده و محصولات نانوسیل و کیتو تک و پرولایف و نبید دارو را به شرکت کنندگان معرفی کرد که بااستقبالی خوب از طرف پزشکان مواجعه شد.
در این کنکره که از اکثر رشته های پرشکی حضور داشتند اطلاعات لازمه ارایه شد.
این سمینار در روز جمعه هفتم خرداد  1395 از ساعت هشت صبح در محل همایش های بیمارستان امید ارومیه برگزار گردید.

 

 


(3 امتیاز)

افزودن نظر